EMAS

Conformiteit

CONFORMITEIT VAN UW ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Keuringsverslag

Een elektrische installatie hoort een geldig keuringsbewijs te hebben. Dit is 25 jaar geldig. Om een geldig keuringsbewijs te kunnen verkrijgen, moet uw installatie voldoen aan de eisen zoals die in de AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties) omschreven staan. Hiervoor kan u bij EMAS-elektriciteitswerken terecht.

Eéndraadschema

Daarnaast moet er een elektrisch dossier van de installatie voorzien zijn dat u samen met het keuringsverslag dient te bewaren bij de installatie zelf. Het dossier bestaat uit een ééndraadschema en een situatieschets. EMAS-elektriciteitswerken maakt uw installatie conform, stelt het elektrisch dossier op en vraagt desgewenst voor u ook de keuring aan.

Situatieschets

U krijgt een digitale versie in PDF-formaat en een gelamineerd exemplaar om te bewaren bij de zekeringkast. Bij de opmaak van het ééndraadschema en de situatieschets worden ook uw aarding en de individuele kringen van uw installatie uitgemeten. Bovendien zorgen wij voor een verzorgde labeling van uw zekeringkast.